[ultimate_heading main_heading=”کسب و کار ایرانی” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_size=”desktop:34px;mobile_landscape:22px;mobile:22px;” main_heading_line_height=”desktop:46px;mobile_landscape:32px;mobile:32px;” sub_heading_font_size=”desktop:58px;mobile_landscape:38px;mobile:30px;” sub_heading_line_height=”desktop:68px;mobile_landscape:48px;mobile:40px;” sub_heading_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” el_class=”accent-title-color” main_heading_font_family=”font_family:|font_call:” main_heading_style=”font-weight:700;” sub_heading_font_family=”font_family:|font_call:” sub_heading_style=”font-weight:700;”]درباره ما[/ultimate_heading]

کسب و کار ایرانى پایگاه اطلاع رسانى و وب سایت رسمى گروهى از فعالان کسب و کار و فارغ التحصیلان کارآفرینى و دانشجویان رشته هاى مختلف مدیریت است که در یک هدف حداقل مشترک اند:

کسب و کار خود را مدیریت مى کنیم و بیش از پیش آن را توسعه مى دهیم
از ایده هاى خلاق و نوآورى ها استقبال نموده و به دنبال فرصت هاى کارآفرینى هستیم

در گروه کسب و کار ایرانى که به شیوه کارگاه هاى آموزشى فعال اداره مى گردد، هر یک از اعضا با طرح نقطه نظرها، تجربیات و دانش خود، یکدیگر را در راه اندازى، بهبود و توسعه فعالیت هاى کسب و کار یکدیگر یارى مى رسانند.

در این گروه، ایده هاى خلاقانه، نوآورى هاى روز دنیا براى بحث و بررسى میان اعضا به اشتراک گذاشته مى شود تا اعضاى آن که از سراسر دنیا گرد هم آمده اند، با همفکرى با هم کمک کنند تا کارآفرینان بتوانند از ایده هاى روز دنیا مطلع گردیده و با انتخاب این ایده ها کسب و کارهاى نوینى را راه اندازى نمایند.

امیدواریم با مشارکت خوانندگان مطالب وب سایت، و اظهار نظرهای سازنده، بتوانیم قدمى هر چند کوچک در راستاى تولید اشتغال پایدار در کشور عزیزمان برداریم.

لذا این گروه آمادگى خود را براى ارائه مشاوره هاى تخصصى در زمینه مدیریت و یا بهبود کسب و کارها اعلام مى نماید.
تیم مدیریت کسب و کار ایرانى