نقدی بر کتاب «تفکر تند و کند»

ننمی‌توان کتاب‌های مطرح اقتصادی را نام برد؛ اما «تفکر تند و کند» را از قلم انداخت. دانیل کانمن، فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه برکلی که (به همراه ورنون اسمیت) در سال ۲۰۰۲ موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شد، توانست توجهات را به مسیری جلب کند که اساسا با بیان‌های کلاسیک علوم انسانی همخوانی ندارد.…

خطای دید در محاسبه تورم

در‌حالی‌که در اقتصاد ایران محاسبه نرخ تورم به‌عنوان معیار اصلی، براساس تغییرات ۲۴ ماهه صورت می‌گیرد، اما پژوهش‌های مستقل حاکی از آن است که این مبنای محاسباتی باعث خطای دید در سیاست‌گذاری خواهد شد. محاسبه نرخ تورم متوسط یا ۲۴ ماهه به دلایلی نظیر هماهنگی جزء قیمتی و جزء وزنی شاخص بهای مصرف‌کننده و نوسان…