پسابهای بیمارستانی اثرات زیست محیطی ناشی از ورود این پساب ها به محیط وروشهای کاهش الایندگی

پسابهای بیمارستانی اثرات زیست محیطی ناشی از ورود این پساب ها به محیط وروشهای کاهش الایندگی ارائه، توسط سرکار خانم دکتر مهرناز قوچیان دکتری الودگی های محیط زیست ، در گروه کسب و کار ایرانى آیا در ایران تا کنون بیمارستانی در جهت ایجاد تصفیه خانه اقدام عملی صورت داده؟ در کدام کشورها روی پساب…

پاتوق شبانه در تهران قدیم

تغییر چهره یک خیابان قدیمی در محله تاریخی تهران از «معبر شب‌مرده» به مکان استقرار «کافه‌های سیار»، نبض حیات شبانه در پایتخت را به حرکت درآورد. پایتخت‌نشین‌ها با استقبال از کاربری گردشگری-تفریحی «خیابان ۳۰ تیر»، آن هم ظرف کمتر از ۶ ماه تحول در این خیابان، ضمن اعلام خاموش «نارضایتی از شب‌مردگی کهنه در شهر»،…