شصت ثانیه با سینما(۵ مرداد) استقبال شیرازی ها از برگزاری هفته فیلم ارمنستان در این شهر

شصت ثانیه با سینما(۵ مرداد) استقبال شیرازی ها از برگزاری هفته فیلم ارمنستان در این شهر/ داوران جشنواره فیلم تبریز معرفی شدند/ اسم یک فیلم کارگران جویای کار را به سینما کشاند.