برای تحقق رویاها، نُت‌های موسیقیِ موفقیتِ درونِ خود را پیدا کنیم و بنوازیم

روی سکوی “تداکس تهران” رضا بهرامی‌نژاد از ساختن شغل ویژه خود می‌گوید.
کوچینگ: راهی برای کشفِ قدرتِ درونِ شما

Create Your Future
✅ کوچینگ، مهارت‌آموزی و منتورینگ
✅ توسعه فردی و حرفه‌ای
✅ وب‌سایت ? CYFCo.ir
✅ کیف‌کو در شبکه‌های اجتماعی?
instagram.com/cyf.co
aparat.com/cyfco
linkedin.com/company-beta/13263390

? (+۹۸) (۲۱)-۸۸۰۳۷۸۳۴