آیا به فکر پیش خرید خانه در تورنتو هستید؟ مراقب باشید!!

آنچه باید بدانیم: پیش خرید و نکات مهم ‎۱) موضوع وام خونه، بایستی قبل از امضا قرارداد بررسی دقیق و کامل بشه. باید فرض کنید که در همون زمان، شما دارید خونه را میخرید ‎۲) با توجه به اینکه، تا زمان تحویل خانه، شما نیازی به گرفتن وام ندارید، پس آماده ریسک تغییرات قوانین و…