شبهای تهران برنامه ۱۴

مصاحبه با: خانم نجمه شهبازی مسئول مددکاری اجتماعی موسسه توانمندسازی مهر و ماه مجری: مرتضی ظهرابی ۱۶/ امرداد، ۱۳۹۶ اینجا خانه ی “مهروماه” است. خانه ای که از سال ۹۱ مامنی شد برای زنان و کودکان در معرض آسیبِ منطقه ی فرحزاد. در “مهروماه” می کوشیم تا در کنار شما، با ارائه ی خدمات آموزشی،…

شبهای تهران برنامه ۱۳ / معرفى مشاغل ایرانیان در کانادا

آشنایی با بازار املاک و مقوله مشاوره مسکن در کانادا

آقای هیربد چهرازی، مشاور املاک در تورنتو
مجری: حمیدرضا کاظم زاده
۱۲ امرداد، ۱۳۹۶

شماره تماس :

+۱ ۶۴۷ ۲۶۷۵۶۷۸

Email:
Realtor4lifee@gmail.com

نسخه M4a