معرفى یک مدیر ماجراجو

من یک مدیر ماجراجو هستم حسین ناصری با توجه به رویای کودکی و روحیه ماجراجویانه خود در بین سفرهای کاری به بازدید از مکانهای عجیب بسیاری در حوزه اتحادیه اروپا ، آسیای شرق ، امریکای شمالی ، جنوبی ، مرکزی ، روسیه و …  پرداخت و توانست بیشتر موارد عجایب هفتگانه دنیا را ببیند .…