اسامى قسمت های مختلف گوشت (گوساله -گاو -گوسفند-مرغ) به زبان فرانسه

اسامى قسمت های مختلف گوشت (گوساله -گاو -گوسفند-مرغ) به زبان فرانسه ۱- le collier : morceau économique, à braiser ou à bouillir ۲- les basses côtes : viande persillée, à griller ou à braiser ۳- la côte : morceau de choix, viande persillée et parfumée, à griller ۴- l’entrecôte : la grillade par excellence, savoureuse…