کلیپ تاثیرگذار کمپین جهانی “نجات کودکان” برای افزایش توجه به کودکان آواره جنگی

فقط بخاطر اینکه در اینجا اتفاق نمی‌افتد؛
به این معنا نیست که اصلا رخ نمی‌دهد |
کلیپ تاثیرگذار کمپین جهانی “نجات کودکان”
برای افزایش توجه به کودکان آواره جنگی