اصول و فنون احیای برند

ًً سه ویژگی که به احیای دوباره برند کمک زیادی می کند: ۱٫ هنوز آن را به یاد می آوریم ۲٫ هنوز آن را دوست داریم ۳٫ هنوز حس یگانه بودن و تمایز برای ما داشته باشدً چند پیشنهاد کاربردی برای بازیابی برند های مسکوت مانده در یک دوره زمانی معمولا برخی برند ها بر…