کامیک بوک “عظمت بازیافته” کتابی مصور از تاریخ معاصر ایران را از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۵

نسخه کامل کامیک بوک “عظمت بازیافته” |
کتابی مصور از تاریخ معاصر ایران را از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۵ بنا بر روایت رسمی حکومت وقت و بر محور زندگی محمدرضا پهلوی نشان می دهد.
تصویرگر بلژیکی دینو آتاناسیو

دانلود کتاب

گشته خزان نوبهار من | با آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و صدای علیرضا قربانی

گشته خزان نوبهار من |
با آهنگسازی فرهاد فخرالدینی
و صدای علیرضا قربانی
از موسیقی متن سریال “کیف انگلیسی”

تصاویر مربوط به اشغال تهران توسط نیروهای متفقین و انتخاب محمدرضا پهلوی به جای پدرش |
از آرشیو آژانس عکس AP

اجرای قطعه ایران من و مرغ سحر همایون شجریان و سهراب پورناظری

از خون سربازان تو گلگون شده روی ت وطن ای مادرم ایران زمین آغاز تو ، پایان تویی در دشت من ، باران تویی در چشم من ، تابان تویی ایران من ایران من آن مهر جاویدان تویی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت مارا کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران…