اقتصاد مقاومتی به دنبال شکل دهی تمدن نوین ایرانی است

رئیس پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات وزارد ارشاد گفت : اقتصاد مقاومتی به دنبال رشد و پایداری و شکل دهی تمدن نوین اسلامی ایرانی است محمدرضا جوادی یگانه در نشست سراسری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اقتصاد مقاومتی به مثابه یک دکترین طرح شده برای پویایی اقتصادی کشور از این امرمستتثنی نیست…

ارتباطات، مهره اصلی تجارت

روز چهارشنبه «سازمان تجارت جهانی» (WTO) با همکاری «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) گزارشی را تحت‌عنوان «نگاهی به کمک به تجارت ۲۰۱۷» منتشر کرد. این گزارش که هر ساله از سال ۲۰۰۷ منتشر می‌شود، قدم‌های کشورهای درحال توسعه و شرکایشان را در خصوص توسعه تجارت مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در کنار انتشار این گزارش،…

پدیده توهم ژرفای تبیینی و سه تجویز راهبردی

دو تن از استادان علوم شناختی دانشگاه کلرادو کتاب خود را با سیفون دستشویی شروع کرده اند! در پژوهشی در دانشگاه ییل از شرکت کنندگان خواسته شد تا به خود امتیاز بدهند که چقدر از ابزارهای روزمره از جمله دستشویی‌ها و سیفون سر در می آورند. بعد از اینکه به خودشان امتیاز دادند، از آن‌ها…