۸۵ درصد واردات به ایران، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کالبدشکافی اقلام عمده وارداتی کشور در سال ۱۳۹۴ منتشر شد. بررسی ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف گویای سهم حدود ۸۵ درصدی برای کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و سهم حدود ۱۵ درصدی برای کالاهای مصرفی است. ولی واردات به دلیل وابستگی به درامد نفتی به نفع تولید داخلی نیست. مرکز پژوهش‌های…