۱۰ شهر برتر آسیا در گردشگری

در برآورد سالانه‌ نشریه Travel & Leisureبرای جایزه‌‌ بهترین‌های سال، از خوانندگان خواستیم براساس تجربیاتشان از سفرهای جهانی موضوعات را بسنجند و نظراتشان را درباره‌ شهرها، جزیره‌ها، کشتی‌های دریانورد، چشمه‌های آب‌گرم، خطوط هوایی و بقیه‌ چیزها با ما در میان بگذارند. خوانندگان هم با توجه به بینش و معیارهایشان، فرهنگ هر منطقه، غذا، صمیمیت، وضعیت…