سرطان مثانه یکی از شایع ترین سرطان های دستگاه ادراری است

یک نکته مهم : پیشگیری از ایجاد سرطان با کاهش در معرض قرارگیری و رعایت نکات مربوطه، تشخیص زودرس و درمان بموقع مؤثرترین روشهای مبارزه با سرطان بشمار میروند با تشخیص علت، علائم، درمان به موقع و رژیم غذایی مناسب می توان خطرات سرطان مثانه را کاهش داد. معمول ترین علامت سرطان مثانه ، خون…