پاتوق شبانه در تهران قدیم

تغییر چهره یک خیابان قدیمی در محله تاریخی تهران از «معبر شب‌مرده» به مکان استقرار «کافه‌های سیار»، نبض حیات شبانه در پایتخت را به حرکت درآورد. پایتخت‌نشین‌ها با استقبال از کاربری گردشگری-تفریحی «خیابان ۳۰ تیر»، آن هم ظرف کمتر از ۶ ماه تحول در این خیابان، ضمن اعلام خاموش «نارضایتی از شب‌مردگی کهنه در شهر»،…